Dyrektor Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie inż. Włodzimierz Dionizy Rabczewski wygłasza przemówienie podczas uroczystości przed budynkiem Publicznej Szkoły Powszechnej nr 58 im. Tadeusza Hołówki przy ul. Siewnej 16.