Dziewczynka wręcza kwiaty prezydentowi Ignacemu Mościckiemu. Za nim w grupie oficerów widoczni m.in. płk Jan Głogowski, gen. Juliusz Rómmel, gen. Kazimierz Fabrycy oraz wojewoda Marian Zyndram Kościałkowski.

Fotografię wykonał Witold Pikiel.