Msza polowa. W fotelach siedzą od lewej: gen. Kazimierz Fabrycy, prezydent Ignacy Mościcki, gen. Juliusz Rómmel. w pierwszym rzędzie siedzących widoczni m.in. wojewoda Marian Zyndram Kościałkowski (1. z lewej), syn prezydenta Michał Mościcki (3. z lewej). Za prezydentem stoją: jego adiutant por. Władysław Krotkiewski i dowódca Kompanii Zamkowej mjr Wiktor Gębalski.

Fotografia Witolda Pikiela.