Odprawa oficerów 2 Korpusu. Widoczni m.in.: gen. Władysław Anders (w berecie) i gen. Bronisław Duch (4. z prawej).