Fotografia opublikowana w 1902 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 51, s. 1018.