Msza w kościele garnizonowym. W pierwszym rzędzie widoczni od prawej: marszałek Edward Śmigły-Rydz, inspektor armii gen. Kazimierz Sosnkowski, inspektor armii gen. Tadeusz Piskor, dowódca Okręgu Korpusu I Warszawa gen. Mieczysław Ryś-Trojanowski. W drugim rzędzie widoczny także m.in. wiceminister komunikacji Julian Piasecki (w środku).