Widok ogólny uczestników mszy polowej na pl. Piłsudskiego. Widoczni m.in prezydent Ignacy Mościcki (siedzi po lewej), a w pierwszym rzędzie siedza od prawej: prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, płk Jan Głogowski, NN generał, gen. Czesław Jarnuszkiewicz, gen. Janusz Gąsiorowski, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, gen. Edward Śmigły-Rydz, wojewoda Władysław Jaroszewicz, wojewoda Stanisław Twardo, zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński. Za prezydentem stoi jego adiutant por. Władysław Krotkiewski.