Staloryt opublikowany w zbiorze A. Asnyka "Pisma, t. 1: Poezye, t. 1",  wydanej w Warszawie w 1898 roku.