Ilustracja ze zbioru Adama Asnyuka "Pisma. T. 2", w opracowaniu  Ferdynanda Hoesicka i Władysława Prokescha,  wydanego w Warszawie w 1924 roku.