Litografia wykonana w Wiedniu w 1839 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.