Fotografia Jerzego Troszczyńskiego  ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.