Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej -Instytutu Audiowizualnego.