Drzeworyt opublikowany w 1879 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 207, s. 369.