Fotografia z około 1875 roku obrazu olejnego nieokreślonego autora.