Obraz z 1890 roku. 

Źródło kopii cyfrowej:  pinakoteka.zascianek.pl.