Adam Moraczewski, fotografia portretowa (ok. 1928 r.)