Miniatura malowana gwaszem na kości z końca XVIII wieku. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

Żródłko kopii cyfrowej:  /www.kultura.malopolska.pl/object/MNK III-min-180