Miniatura wykonana przez Emanuela Petera i Moritza Michaela Daffingera w 1850 roku w Wiedniu.