Fotografia zamieszczona w "Pobudka", 1927, nr 39, s. 6.