Strona tytułowa książki Adama Próchnika napisanej pod pseudonime Roman Halny.