Fotografia opublikowana w drugim wydaniu książki Agatona Gillera pt. "Ogólna charakterystyka powstania 1863 roku. W półwiekową rocznicę ruchu narodowego 1861-1864 roku"  wydanej we Lwowie w 1911 roku lub później.