Litografia z 1850 roku wydana pod redakcją Jana Milikowskiego,  wydrukowana w Wiedniu przez A. Leykum.