Fragment artykułu opublikowanego w 1875 roku w "Przeglądzie Polskim" w Krakowie.