Rycina z książki wydanej w 1901 roku we Lwowie przez H. Altenberga.