Muzyka fortepianowa Moniuszki  wydana w Warszawie przez Gebethnera & Wolffa w 1922 roku lub wcześniej.