Fragment inscenizacji wiersza "Co się stało" w sali Teatru Wielkiego. 

Fotografia wykonana przez  Zakład art. fotogr. i powiększeń Marka Munza ze Lwowa.