Uczestnicy akademii w sali Rady Miejskiej. W pierwszym rzędzie od prawej widoczni: generał Aleksander Litwinowicz, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, wicemarszałek sejmu Bogusław Miedziński, marszałek sejmu Stanisław Car, marszałek senatu Aleksander Prystor, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, generał Tadeusz Malinowski.