Sala Rady Miejskiej w Ratuszu (pałac Jabłonowskich). W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: dyrektor Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wacław Jędrzejewicz, dyrektor Wydziału Wschodniego Departamentu Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadeusz Schaetzel, minister Wyznań Religijnych i Oœwiecenia Publicznego Janusz Jędrzejewicz.