Senat akademicki z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego profesorem Janem Łukasiewiczem. Przemawia profesor Zygmunt Łempicki.

Fotografia Jana Binka.