Prezydium akademii i zaproszeni goście. Siedzą od lewej: prezes Sądu Okręgowego w Łucku B. Włodek, biskup sufragan łucki Stefan Walczykiewicz, biskup łucki Adam Szelążek, prezes i założyciel Związku Ziemian Wołynia hrabia Stanisław Czacki, książę Janusz Radziwiłł. Stoją od lewej: Galik, Czerwiński, K. Dowgiałło, dyrektor Związku Ziemian Wołynia Tadeusz Dworakowski, prezes Towarzystwa Rolniczego Sumowski, hrabia Adam Stecki, Mochliński, K. Radecki-Mikulicz.