Fotografia romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.