Fotografia Tadeusza Biernackiego ze zbiorów Fototeki FINA.