Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Fototeki FINA.