Ilustracja z elementarza Mariana Falskiego, ( I wydanie z 1910 roku), do którego iustracje Jan Rembowski, 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.