Albert Henry Payne, portret Księcia Karola Radziwiłła (grafika wg wzoru Karola Rypińskiego)