Litografia Michała Busse, według medalu wydanego w 1657 roku.   Rycina z "Pamiętników"  A.S. Radziwiłła wydanych w Poznaniu w 1839 roku.