Strona z pracy wydanej w 1854 roku Poznaniu przez K. Żupańskiego.