Strona z pracy wydanej w 1854 roku w Poznaniu przez K. Żupańskiego.