Obraz olejny z 1867 roku. Znajduje się w Muzeum Sztuki w Łodzi.