Pocztówka z około 1910 roku z obrazem z cyklu ukazującego postęp cywilizacji zdobiącego aulę Politechniki we Lwowie.  Cykl ten, złożony z 11 obrazów,  powstał  według programu ideowego i szkiców Jana Matejki wykonanych w latach 1883-1885.   Namalowali go jego uczniowie i wykładowcy Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Obrazy zamontowano w auli w 1892 roku.