Aleksander Antoni  Sapieha "Podróże w kraiach słowiańskich odbywane w latach 1802gim i 1803cim" (strona tytułowa)