Fotografia Andrzeja Burcharda z zasobów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.