Aleksander Brückner "Ocena dzieła Romana Plenkiewicza "Jan Kochanowski, jego ród, żywot i dzieła"" (strona tytułowa)