Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1877 roku w " "Tygodniku Ilustrowanym", nr 59 s. 81.