Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Insytutu Audiowizualnego.