Drzeworyt Kazimierza Krzyżanowskiego opublikowany w 1865 roku w  "Tygodniku Ilustrowanym" nr 306,  s.56.