Drzeworyt opublikowany w 1876 roku w piśmie "Kłosy" nr 564, s. 241.