Litografia z lat 1851-1862.   Rycina z publikacji M. Fajansa "Wizerunki polskie..." wydanej w Warszawie.