Drzeworyt z 1876 roku według wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 3, s. 37.