Fotografia zamieszczona w książce Aleksandra Janowskiego "Nasza ojczyna", wydanej w 1922 roku  w Warszawie.